Aktualności

W dniu 7 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, 90-203 Łódź, wydał postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości Kastor Spółki Akcyjnej w Łasku, ul. Przemysłowa 12, 98-100 Łask,KRS 0000055335, Nr obwieszczenia 20221107/00216. Syndyk Pani Aleksandra Marciniak.

Zarząd Kastor S.A., w restrukturyzacji informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z art. 328¹ § 2 KSH. Wezwanie do złożenia akcji zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 23/2021 (6168) poz.8186 dnia 4 lutego 2021 r. o treści.:

Wezwanie nr 1. Zarząd Kastor S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łasku, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. w siedzibie spółki ul. Przemysłowa 12, 98-100 w Łasku w dni powszednie w godz. od 8 do 15. Zgodnie z Ustawą moc obowiązująca akcji wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym terminie dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe do dnia 1 marca 2026 r. oraz będą podstawą do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

Wezwanie drugie do złożenia akcji zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 36/2021 (6181) poz.12801 dnia 23 lutego 2021 r. o treści.: Wezwanie nr 2. Zarząd Kastor S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łasku, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. w siedzibie spółki ul. Przemysłowa 12, 98-100 w Łasku w dni powszednie w godz. od 8 do 15. Zgodnie z Ustawą moc obowiązująca akcji wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym terminie dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe do dnia 1 marca 2026 r. oraz będą podstawą do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

Wezwanie trzecie do złożenia akcji zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 53/2021 (6198) poz.18630 dnia 18 marca 2021 r. o treści.:Wezwanie nr 3 Zarząd Kastor S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łasku, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki ul. Przemysłowa 12, 98-100 w Łasku w dni powszednie w godz. od 8 do 15. Zgodnie z Ustawą z dniem 1 marca 2021 r. dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe do dnia 1 marca 2026 r. oraz będą podstawą do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

Wezwanie czwarte do złożenia akcji zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 95/2021 (6240) poz.32046 dnia 19 maja 2021 r. o treści.: Wezwanie nr 4 Zarząd Kastor S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łasku, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.poz. 1798 ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki ul. Przemysłowa 12, 98-100 w Łasku w dni powszednie w godz. od 8 do 15. Zgodnie z Ustawą z dniem 1 marca 2021 r. dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe do dnia 1 marca 2026 r. oraz będą podstawą do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

Kontakt
 • KASTOR S.A.
 • ul. Przemysłowa 12
 • 98-100 Łask
 • Polska
Telefon i e-mail
Dział Obrotu Towarowego
 • tel. (43) 307 03 21
Kolekcja męska
 • tel. (+48) 502 796 324

Kolekcja damska
 • tel. (+48) 502 796 324
Newsletter

Kontakt
 • KASTOR S.A.
 • ul. Przemysłowa 12
 • 98-100 Łask
 • tel. (43) 675 51 68
 • kastor@kastor.pl
Copyright © 2024. All rights reserved.

Regulamin i polityka prywatności

Interaktywna Agencja Reklamowa Pinkpin - Łódź